Dua aspek penjajahan fikiran pasca merdeka

on Thursday, September 01, 2005

Dua aspek penjajahan fikiran pasca merdeka
Setiap individu adalah pemimpin bila diri aklinya (al-nafs al-natiqah) memimpin diri haiwaninya (al-nafs al-haiwaniyah). Jika kita gagal memimpin organisasi di peringkat ini, kita akan gagal memimpin secara hakiki, organisasi lain yang lebih besar, sama ada sebuah keluarga, jabatan mahupun negara.
Kegagalan bangsa untuk mengisi kemerdekaan secara keseluruhan adalah disebabkan kegagalan para pemimpin dalam pelbagai bidang untuk memerdekakan diri dan institusi masing-masing daripada penjajahan.
Penjajahan fikiran dan rohani berlaku pada dua aspek. Aspek pertama diakibatkan oleh kejayaan sistem pendidikan dan kebudayaan formal dan tidak formal bekas penjajah, manakala aspek kedua yang lebih penting ialah yang diakibatkan oleh kegagalan diri akli menguasai tekanan-tekanan dan pujuk rayu dari diri haiwani seseorang.
Kesan pada aspek pertama, ia akan melahirkan apa yang dikenali sebagai pemimpin Anglophile (Mabuk Inggeris) atau Francophile (Mabuk Perancis), atau Westophile (Mabuk Barat). Serba-serbi apa sahaja dari Barat dianggap pengukur kemajuan dan ketamadunan: Undang-undangnya dianggap maha insani, seninya dikira murni.
Pada aspek kedua pula, kesan yang telah dan akan terus menimbulkan pelbagai kerakusan, ketamakan, kezaliman, penyalahgunaan kuasa dan pelbagai kerosakan bukan sahaja ke atas rakyat, nilai agama dan budaya bangsa sendiri, malah ke atas rakyat dan budaya negara-negara lain.
Aspek pertama boleh menghilangkan jati diri bangsa dan sikap kebergantungan yang melampau dalam pelbagai perkara kepada negara dan institusi bekas penjajah serta satelit politik dan kebudayaan mereka; manakala penjajahan diri haiwani ke atas diri akli golongan pemimpin akan menghilangkan perasaan malu, sikap akhlak dan keagamaan dalam diri pelaku.
Aspek pertama ini hanya boleh berlaku pada pemimpin dan rakyat negara-negara bekas jajahan, aspek kedua pula boleh berlaku ke atas semua orang dan bangsa. Pada akhirnya kelemahan ini akan menghakis segala kebahagiaan dalam erti kata yang sebenar, kalau tidak di dunia, pasti di akhirat.
Pada hakikatnya, kemerdekaan sebenar berlaku apabila diri akli berjaya mentadbir kehendak-kehendak haiwani mengikut ajaran agama dan akhlak berdasarkan ilmu pengetahuan yang mencukupi dan latihan-latihan kerohanian yang berterusan.
Justeru itulah Abu Hamid al-Ghazzali dan cendekiawan Islam lain mendahului saranannya kepada para pemimpin umat tentang hakikat-hakikat kewujudan, kerohanian dan akhlak. Dasar yang agak sama juga diketengahkan oleh falsafah Cina dari tradisi Kungfusianis mengasaskan kesejahteraan masyarakat dan dunia pada kesejahteraan diri peribadi berlandaskan ilmu pengetahuan dan keikhlasan.
Seperti yang dinyatakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, seseorang itu mencapai kemerdekaan (hurriyah) apabila dia bertindak memilih dan melaksanakan yang lebih baik (ikhtiyar); apabila dia berusaha menempatkan diri aklinya sebagai pengawal dan pentadbir kepada kehendak-kehendak haiwaninya. Jika dia gagal, maka dia bukanlah seorang yang merdeka tetapi seorang hamba; tindakan pemilihannya bukan lagi yang sebenarnya bebas, tetapi yang diperhambakan nafsu syahwat. Dia pasti menzalimi bukan sahaja dirinya malah orang lain.
Darjat dan lapis-lapis penjajahan serta kemerdekaan ini secara umumnya difahami oleh pucuk pimpinan tertinggi negara dewasa ini. Sebab itulah mereka meletakkan pembangunan perisian pemimpin dan rakyat sebagai salah satu tunjang utama negara melalui pendekatan Islam Hadhari.
Walaupun aspek ini juga telah dipertekankan oleh pimpinan-pimpinan terdahulu negara, tetapi aspek-aspek infrastruktur fizikal, ekonomi dan sosial dianggap lebih utama. Perlu digariskan bahawa, pimpinan negara yang lalu telah berjaya mengisi kemerdekaan di peringkat geografi-politik, ekonomi dan sosial berbanding dengan negara-negara lain yang pernah dijajah.
Adalah dicadangkan, semua lapis kemerdekaan dapat dinikmati dan diperkayakan lagi dengan mengukuhkan pendidikan dan amalan agama dan akhlak secara teratur, sepadu dan konsisten. Kehadiran pelbagai agama utama di Malaysia harus digarapkan ke arah tujuan ini.
Perbezaan akidah yang nyata harus bertolak ansur, beberapa persamaan atas dasar-dasar akhlak harus mengikat kehidupan bersama. Penglibatan tokoh-tokoh berwibawa, dari pelbagai bidang, yang memang terdapat di negara ini harus dipertingkatkan, walaupun mereka mungkin mempunyai faham politik atau agama yang berbeza.
Lain-lain aktikal berkaitan: