Cungkih Ayam

on Thursday, December 16, 2004

Adakah anda pernah bermain permainan Cungkih Ayam? Permainan ini amat popular dan diminati terutamanya oleh golongan kanak-kanak. Permainan ini bukan sahaja dimainkan oleh kanak-kanak lelaki, malahan turut dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Mereka akan mencari kawasan lapang seperti padang untuk dijadikan tapak permainan. Tujuan permainan ini dimainkan hanya untuk mengisi masa lapang dan mengeratkan lagi ikatan persahabatan sesama mereka.

Tidaklah terlalu sukar untuk bermain permainan ini. Apa yang diperlukan hanyalah dua batang kayu yang mempunyai diameter seperti jari telunjuk orang dewasa. Ukuran panjang kayu juga tidak sama. Sebatang kayu perlu berukuran 20 sentimeter dan sebatang kayu lagi berukuran 5 sentimeter. Kayu yang panjang akan dijadikan sebagai pencungkil atau pemukul, manakala sebatang lagi diletakkan pada lubang.

Untuk memulakan permainan ini, satu lubang berbentuk bujur akan dibuat. Ukuran panjang dan kedalaman lubang bergantung kepada ukuran kayu yang pendek. Lubang akan dikorek di atas tanah yang akan dijadikan tapak permainan. Pemilihan ahli kumpulan yang terdiri daripada dua hingga lima orang akan dibuat sejurus selepas lubang siap dibuat. Permainan ini hanya membenarkan dua kumpulan sahaja yang bermain dalam satu permainan. Tidak boleh lebih daripada bilangan tersebut. Salah seorang dari pemain akan dipilih sebagai ketua kumpulan. Ketua kumpulan akan melakukan pengundian untuk menentukan kumpulan mana yang akan bermain dahulu.

Setelah diputuskan kumpulan yang mana yang akan bermain dahulu, mereka akan mula mengambil tempat. Kumpulan pertama akan berada berdekatan dengan lubang, manakala kumpulan kedua pula berada jauh dan bertentangan dengan lubang. Setiap pemain akan melalui tiga peringkat iaitu:

Peringkat I – Letakkan kayu pendek di dalam lubang dengan kedudukan melintang. Cungkil kayu tersebut menggunakan kayu yang panjang ke arah kumpulan lawan.

Peringkat II – Pegang kayu pendek menggunakan tangan kiri, manakala tangan kanan pula akan memukul kayu tersebut menggunakan kayu yang lebih panjang.

Peringkat III – Letakkan kayu pendek di bahagian hujung lubang secara selari. Pukul sedikit pada bahagian hujung sebelah atas kayu sehingga melambung dan dengan pantas, pukul kayu tersebut sekali lagi.

Untuk setiap peringkat pukulan, kumpulan kedua dikehendaki menyambut kayu yang telah dipukul oleh kumpulan pertama tadi. Jika mereka berjaya menyambut kayu tersebut, kumpulan pertama akan ‘mati’ dan giliran pukulan akan bertukar ke kumpulan yang kedua. Kumpulan kedua juga akan mendapat mata bonus. Jika sebaliknya, kumpulan pertama pula yang akan mendapat mata. Pengiraan mata dibuat dengan cara mengira bilangan kayu panjang yang diukur dari lubang hinggalah ke tempat kayu pendek jatuh. Setiap pemain dalam kumpulan satu akan melalui giliran masing-masing sehinggalah kayu yang dipukul dapat disambut oleh pihak lawan.

Dalam permainan Cungkih Ayam, seseorang pemain akan dianggap ‘mati’ atau hilang giliran sekiranya melalui dua keadaan di bawah:

Kayu yang jatuh mempunyai ukuran kurang dari kayu panjang.
Pemain tidak dapat memukul kayu pendek sebanyak tiga kali berturut-turut.
Hari ini, tidak semua kanak-kanak yang mengetahui cara bermain permainan ini. Hal ini mungkin disebabkan mereka tidak diberi pendedahan ataupun sikap mereka yang tidak lagi berminat untuk bermain permainan ini. Jika mereka bersikap seperti ini tidak diatasi, sudah pastilah generasi akan datang tidak tahu langsung mengetahui kewujudan permainan rakyat ini.