1. Dunia bukan matlamat terakhir

on Monday, June 27, 2005

Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai matlamat dan cita-cita hidupnya, nescaya Allah mencerai-beraikan urusannya, dan menjadikan kemiskinan menghantui dirinya, serta tidak akan datang keduniaan kepadanya melainkan sekadar yang ditetapkan. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, nescaya Allah menghimpunkan segala urusannya, serta mendatangkan kepuasan dalam hatinya, sementara dunia tunduk kepadanya.

Bekerjalah kamu untuk dunia mu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, akan tetapi beramallah kamu untuk akhirat mu seolah-olah kamu akan mati esok.

Wahai manusia, sesungguhnya untuk kamu telah ada jalan atau petunjuk, maka berhentilah pada jalan atau petunjuk itu, dan kepada mu juga telah ditentukan batas-batas, maka berhentilah pada batas-batas itu. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin berada di antara dua ketakutan, antara hal masa yang lalu, ia tidak mengetahui bagaimana Allah akan berbuat padanya, dan masa yang akan datang, ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Kerana itu, setiap orang harus mempunyai bekal untuk kepentingan dirinya, dari masa hidupnya untuk matinya, dari masa mudanya untuk tuanya, dari dunianya untuk akhiratnya. Demi Allah yang jiwa ku ada di tangan Nya, sesudah mati tidak ada jalan untuk taubat, dan sesudah dunia tidak ada tempat kecuali syurga atau neraka.

Sungguh sangat menghairankan bagi orang yang percaya kepada tempat yang kekal abadi, kemudian a masih sibuk dengan dunia ini sebagai tempat tipuan dan sementara.

Dunia bagaikan penjara bagi orang mukmin dan kubur bagaikan bentengnya, dan syurga tempat tinggalnya. Dan dunia ini bagaikan syurga bagi orang kafir, sedangkan kubur sebagai penjaranya dan neraka tempat tinggalnya.

Seorang mukmin meskipun ada kalanya ia mewah dan nikmat di dunia in, tetapi jika dibandingkan dengan nikmat yang disediakan untuknya di syurga, maka seolah-olah ia berada dalam penjara, sebab seseorang jika mati dan diperlihatkan kepadanya tentang syurga dan kemuliaan yang ada di dalamnya, ia sedar bahawa selama ini di dunia seolah-olah dalam penjara. Sedangkan orang yang kafir jika mati dan diperlihatkan kepadanya hukuman dalam neraka, maka ia merasa bahawa ia tadinya dalam syurga. Kerana itu seorang yang berakal tidak akan merasa gembira dalam penjara.

Dunia ini bagaikan ladang Tuhan Rabul a’lamin dan manusia sebagai tanamannya, sedangkan maut itu sebagai cangkulnya. Dan malaikat maut sebagai pengetamnya, dan kubur sebagai lumbungnya, dan kiamat sebagai lesungnya, syurga atau neraka sebagai tempat pemuasnya, sebahagian dalam syurga dan sebahagian dalam neraka.